sobota, 4 lipca 2020

LO Here & now, now or never

LO ze skarpetkami - wszystko może być inspiracją, wszystko można oprawić i zachować na przyszłość - taki jest scrapbooking. Międzynarodowy Dzień Scrapbookingu bardzo mnie zainspirował, dobrze się bawiłam ze ScrapElektrownia 
Pracę wykonałam na jedno z ich wyzwań z mapką, która pochodzi STĄD.

LO with socks - everything can be an inspiration, everything can be bound and kept for the future - that's scrapbooking. International Scrapbooking Day inspired me a lot, I had fun with ScrapElektrownia 
I did the work for one of their challenges with a map from HERE.


Brak komentarzy: