niedziela, 2 sierpnia 2020

Scrap16challenge

Dawno mnie tu nie było i jak zwykle mam zaległości.

Jeszcze pod koniec maja zostałam nominowana przez Monika Skrzypek i Emil Kowalski do udziału w scrapowym wyzwaniu #scrap16challenge, mającym na celu wsparcie służby zdrowia w walce z wirusem Zadanie wykonałam i opublikowałam na Insta oraz na prywatnym profilu, ale jakoś tutaj się nie pojawiło.

Zasady były proste - miałam 72 godziny, żeby odpowiedzieć na wyzwanie i zrobić swoją pracę o dowolnej formie, na dowolny temat. Na czym więc polegało wyzwanie? Musiałam użyć dokładnie 16 produktów - udokumentować w dowolny sposób te produkty, a następnie wrzucić zdjęcie swojej pracy do sieci, używając hashtaga #scrap16challenge i nominować kolejnych scrapowych przyjaciół!

Najważniejsze - zarówno pierwotna akcja, jak i ta to nie była tylko wspólna zabawa, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka na siepomaga. Nadal można się dorzucić.

‼️link do zbiórki znajdziecie tutaj ‼️
http://siepomaga.pl/hot16challenge

I haven't been here for a long time and as usual I'm in arrears.

At the end of May, I was nominated by Monika Skrzypek and Emil Kowalski to participate in the challenge #scrap16challenge, aimed at supporting the health service in the fight against the virus  I completed the task and published it on Insta and on a private profile, but somehow it did not appear here.

The rules were simple - I had 72 hours to answer the challenge and do my work in any form, on any topic. So what was the challenge? I had to use exactly 16 products - document these products in any way, then upload a photo of my work to the web using the hashtag #scrap16challenge and nominate more scrap friends!

The most important - both the original action and the one was not only fun together, but also help in the fight against coronavirus. Along with #hot16challenge2 a fundraiser for siepomaga started. You can still throw in.

 ️ The link to the fundraiser can be found here ️
http://siepomaga.pl/hot16challenge
Brak komentarzy: